BIKEHUTI RATTAMAJA VISUALISEERIMINEKLIENDI PROBLEEM JA LAHENDUS


Bikehut on jalgrattamaja prototüüp. Et teha tootele parendusi ja enne tootmisesse paiskamist võimalikult palju riske maha saada, oli vajalik saada turult tagasisidet. Aitasime toote visualiseerida ning panime kokku lühivideo turuuuringu jaoks.

Tagasisidet koguti läbi jalgrattagruppide Facebookis, kokku vastas üle 90 inimese, kes andsid soovitusi, rääkisid tootega seotud hirmudest jne.KÜSI TOOTE 3D VISUALISEERIMISE PAKKUMIST!